Matkailun tilanne Äänekoskella 2020

image description

Matkailun alueryhmät kokoontuivat Teams-palavereihin viikoilla 44 ja 45. Kaikissa kokouksissa käsiteltiin ajankohtaista tilannetta, käytiin läpi Matkailun kehittämishankeen aloitusseminaari ja vaihdettiin hieman kuulumisia. Palautetta Visit Äänekosken toiminnasta sekä kehitysehdotuksia voi lähettää edelleen matkailu@aanekoski.fi

Lataa muistio aloitusseminaareista

Pandemian vaikutukset

Visit Finland on ennustanut, että vuoden 2018 lukuihin tullaan matkalun osalta pääsemään vasta vuonna 2023. Vallitsevassa tilanteessa on korostunut tuotteiden löydettävyys ja saavutettavuus. Käytännössä siis tuotteen on oltava näkyvissä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja herätettävä kiinnostusta, lisäksi sen pitäisi olla ostettavissa yksinkertaisesti, tuotteesta riippuen esimerkiksi internetin välityksellä. 

Koska matkailijoiden määrä on vähentynyt radikaalisti ja nyt kilpaillaan lähinnä kotimaan matkailijoista, on kilpailu myös aiempaa kovempaa. Tästä johtuen digitaalisuus, ostettavuus ja markkinointi ovat tärkeitä elinehtoja yrityksille. 

Lähimatkailu on ollut suosiossa ja se on ollut huomattavissa myös Äänekoskella. Meille on saapunut paljon päiväkävijöitä esimerkiksi Jyväskylästä, joten viipymän pidentäminen on tärkeä tavoite alueellamme. Kysymys siis on, kuinka saamme houkuteltua matkailijat yöpymään alueellamme?

Äänekoski muuttuneessa tilanteessa
  •  Matkailustrategisten toimien täyttäminen

- Nettisivujen kehittäminen, esimerkiksi kieliversiot (Englanti, Venäjä, Saksa)

- Reittien kehittäminen (Markkamäen luontopolku, Laulavan Mörön luontopolku, Kapeenkosken reittihanke)

- Aluekehittäminen (Pankkarin alueen, Suolahden Wanha Asema, Äänemäki)

  • Markkinointi

- Käynnissä jatkuva ads-markkinointi

- Hiddenäänekoski -somelähettiläät (instagram, blogi)

- Blogi (yritysten toivotaan ottavan yhteyttä matkailu@aanekoski.fi blogiin liittyvissä asioissa)

- Sosiaalinen media (instagram, facebook)

- Tuleva myynti- ja markkinointikanava

  • Vetovoimaa Keitele-Päijänne matkailuun -hanke

- Mukana noin 15 kuntaa Viitasaari - Lahti väliltä

-  Hankkeen kesto 1.11.2020 - 31.12.2021, hallinnoija Witas

- Uusien järvimatkailutuotteiden paketointi ja muotoilu ja markkinointimahdollisuudet mm. saksankieliseen Eurooppaan

- Hankkeen vetäjinä Maarit Kiiskinen ja Noora Kokko

  • Matkailun kehittämishanke 

 Lue lisää hankkeesta täältä.