Aloitusseminaari

image description

Äänekosken kaupunki sai rahoituksen hankkeelle, jossa keskitytään matkailuelinkeinon muutostarpeisiin ja digitaaliseen saavutettavuuteen. Hankeeseen tutustuttiin jo matkailun alueryhmätapaamisissa ja sitä lähdetään toteuttamaan nopealla aikataululla.  

Hanke kohdistetaan koronakriisistä toipumiseen ja TEM on myöntänyt sille 80 000 € rahoituksen, jonka lisäksi kaupungin omavastuu on 20 000 €, eli kokonaissumma hankkeelle on 100 000 €. Konkreettisina toimina hankkeessa toteutetaan 20 digitaalista matkailutuotetta, rakennetaan yhteinen myynti- ja markkinointikanava Äänekosken matkailutoimijoille sekä toteutetaan virtuaalinen lanseeraustapahtuma. Lisäksi edistämme Sustainable Travel Finland -ohjelmaa. 

Hanke on lähtenyt käyntiin ja 1.10. alkaen olemme alkaneet kontaktoida ja koota yhteen hankkeen kannalta merkityksellisiä yrityksiä ja muita yhteistyökumppaneita. Lisäksi on alettu kerätä kokoon ideoita digitaalisista tuotteista ja matkailun alueryhmätapaamisissa saatiin ideointivaihe hyvin käyntiin. Keskustelu oli antoisaa ja ideoita lennähti ilmoille useita. 

Ideoiden heittely on vasta alkutekijöissään, joten niitä voi ehdotella vielä (matkailu@aanekoski.fi) tämän vuoden loppuun, ja ideointia suositellaan toteutettavaksi myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Alueellisesti käynnistetään ideointiryhmiä, joille tulee myös omat yhteyshenkilöt alueen sisältä (ilmoitetaan pian).

Kun ideoita digitaalisista matkailutuotteista on kertynyt, valitaan toteutettavat tuotteet pisteyttämällä ne seuraavin perustein; Innovatiivisuus, ansaintalogiikka, yhteistyö muiden alueen toimijoiden kanssa, kestävyys ja sopiminen Äänekosken matkailustrategiaan. Nämä tekijät kannattaa siis ottaa huomioon jo tuotetta suunniteltaessa. 

Valintojen jälkeen tuotteiden toteutusta lähdetään suunnittelemaan ja tehdään käsikirjoitukset. Tämän jälkeen siirrytään toteutusvaiheeseen, jossa alan ammattilaiset kuvaavat, videoivat, äänittävät, luovat virtuaalimaailmat yms. Seuraavaksi tuotetta testataan ja kehitetään edelleen, jonka jälkeen tuote viedään myyntikanavaan (1.6.2021 >).

1.6.2021 siis siirrytään enemmän digitaalisista tuotteista myyntikanavan pariin (toki digitaalisten tuotteiden kehittäminen ja toteuttaminen jatkuu myös taustalla) Myyntikanavan valinnassa ja hankinnassa otetaan huomioon matkailutoimijoiden tarpeet ja toiveet. Käytännössä se tapahtuu seuraavasti;

  1. Myyntikanavan toimintalogiikka nyt ja tulevaisuudessa (sopimus ja näkemys yhdessä yritysten ja kaupungin kanssa)
  2. Myyntikanavien esittely
  3. Valintapisteytys (äänestys)
  4. Tuotteiden tuonti myyntikanavaan
  5. Myyntikanavan lanseeraus virtuaalisessa tapahtumassa

Vuoden 2021 heinä-lokakuu välisenä aikana järjestetään myös yhteisen palvelumuotoilun ja tuotteistamisen työpajat, joissa keskeneräisiä tai kehitettäviä yhteis- ja yritystuotteita hiotaan valittuun myyntikanavaan sopivaksi.

Loppuvuodesta 2021 järjestetään virtuaalitapahtuma, jossa esitellään digitaaliset matkailutuotteet, myyntikanava ja Äänekosken omat Sustainable Travel Finland ohjelmassa olevat yritykset. Tapahtumaan odotetaan 1000 osallistujaa maailmanlaajuisesti.

Monia kysymyksiä hankkeeseen liittyen myös nousi esiin ja niitä saa myös tulevaisuudessa esittää. Tässä vaiheessa kysymykset ovat liittyneet toteutuksen hintaan ja hinnoitteluun. Koska aihe on uusi ja esimerkkejä on tarjolla vähän, olemme kaikki uuden äärellä ja pohdimme näitä yhdessä. Jokainen voi miettiä oman palvelunsa hinnoittelua vertailemalla sitä muihin vastaaviin tuotteisiin, esim. Virtuaaliset pikkujoulut tai Virtuaalinen leipurinurkka. Hintaan vaikuttaa monet tekijät, kuten kesto, laajuus, henkilöstöresurssit, yms. Puolestaan toteutuksen hinnasta voimme kertoa sen, että hankkeeseen valittavat ideat toteutetaan hankkeen budjetin puitteissa. 

Seuraatat tapaamiset hankkeeseen liittyen ovat Alueellisia ideointiryhmiä, joissa tavoitteena on saada koottua alustava runko tuotteille. Tapaamiset toteutetaan Teamsin kautta. 

17.11. 14.30-16.00 Konginkangas

18.11. 14.30-16.00 Keskustaajama

23.11. 14.30-16.00 Sumiainen

24.11. 14.30-16.00 Koivisto, Hietama, Honkola, Mämme

26.11.14.30-16.00 Suolahti